Výnos až
28,2%
za 4 roky

Přemýšlíte, jak ochránit své finance před inflací?
Jak smysluplně, efektivně a bezpečně investovat?

Získejte investicí do nemovitosti

Investujte do výjimečné seniorské rezidence

Zdravý byznys plán

Seniorská péče je a bude vysoce poptávanou službou.

Konkrétní záměr

Žádné vzdušné zámky a nekonkrétní prezentace. Přesně víte, do čeho investujete.

Dobře rozběhlý projekt

Velký kus práce za námi, Rezidenci už stavíme a na svou investici si můžete doslova sáhnout.

Sociální přesah

Podílíte se na záměru, který pomůže seniorům prožít krásné stáří.

Spočítejte si výnos

*

Při investici
400 219,80 Kč
bude Váš výnos:
99 780,20 Kč

Investiční Dluhopis můžete zakoupit kdykoliv od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2023. Do 1. 9. 2022 je Nákupní cena rovna Emisnímu kurzu tzn. že Nákupní cena je 78.000 Kč. Jelikož hodnota Investičního Dluhopisu začíná od data Emise tj. 1. 9. 2022 postupně růst, poroste i cena za kterou ho budete pořizovat. Přesnou Nákupní cenu si můžete spočítat na výše zobrazené kalkulačce.

O Rezidenci Cézava

Rezidenci Cézava najdete v Újezdu u Brna, obci nacházející se na okraji Brna. Z centra Brna se do Újezdu pohodlně dostanete také MHD nebo třeba vlakem do 20 minut. Stavba je umístěna na pozemku o celkové výměře 16.260 m². Díky tomu nabídne klientům krásnou zahradu s dostatkem prostoru.

Rezidenci tvoří tři části, které se navzájem doplňují a přináší klientům vyšší hodnotu

Investice do seniorské péče

Vysoký potenciál založený na reálném základu

700.000

Obyvatel
v metropolitní oblasti Brna

65.000

Obyvatel
ve věku ≥ 65 let

25 %

Řeší otázku
bydlení ve stáří

2.500

Potencionálních klientů čekajících na podobné služby

Průběh výstavby Rezidence Cézava

Říjen 2021

18. 11. 2021

Předání staveniště

Prosinec 2021
Únor 2022
Červen 2022
Říjen 2022
Prosinec 2022
Únor 2023
Duben 2023
Červen 2023

30. 6. 2023

Ukončení výstavby

Srpen 2023

30. 9. 2023

Kolaudace

Říjen 2023
Prosinec 2023

1. 1. 2024

Zahájení provozu

11. 1. 2024

Slavnostní otevření

Únor 2024
Duben 2024
Příprava výstavby
Výstavba
Zkušební provoz
Plný provoz
Listopad 2021
Červen 2023

Rezidenci Cézava právě stavíme, stavební práce byly zahájeny 18. 11. 2021.  Právě dokončujeme poslední patro a začínáme se střechou. Zároveň probíhá uzavírání objektu montáží oken a prosklených fasád.
Dokončení stavby je plánováno na září 2023. Od srpna 2023 zahájíme zkušební provoz, na který chceme navázat v prosinci 2023 přechodem do plného provozu.

SUR LIE

Projekt Rezidence Cézava zastřešuje investiční skupina SUR LIE. S citem pro hodnoty…

…rozvíjíme všechny naše investice. Jsme progresivní investiční skupina, která se zabývá vytvářením a dlouhodobou aktivní správou investičních projektů. Spravujeme aktiva v celkové hodnotě více než 1 miliardu korun. Naším základem je vlastní tým odborníků, zaměřených na strategii, řízení, obchod, finance, výrobu a stavebnictví. Díky tomu u každého projektu dovedeme zvolit dlouhodobou vizi a úspěšnou strategii k jejímu dosažení.
Přesvědčivé výsledky jsou dílem celého týmu.
Doplňujeme se znalostmi, talentem i povahami.

SUR LIE rozvíjí investice pro lepší svět.

Investiční program Rezidence Cézava

Seriózní příležitost s férovým výnosem

Parametry investičního dluhopisu Rezidence Cézava

Zkrácený název emise REZIDENCE CÉZAVA 0,00/26
Investiční Dluhopis nakoupíte za 78.000 Kč
Po čtyřech letech Vám vyplatíme 100.000 Kč
ISIN CZ0003541351
Minimální investice 78.000 Kč
Jmenovitá hodnota 100.000 Kč
Splatnost Za 4 roky (k 31. 8. 2026)
Možnost zakoupit 1. 7. 2022 – 31. 8. 2023
Datum emise 1. 9. 2022
Forma Listinný cenný papír na řad

Propagační sdělení

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty ve formátu PDF ke stažení

Postup koupě dluhopisů

Investujte do výjimečné seniorské rezidence

Krok 1/6

Formulář

Vyplníte kontaktní formulář.
Do 2 pracovních dnů Vás kontaktujeme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Objednávka

Samostatně nebo s naší pomocí vyplníte objednávkový formulář.

Smlouva

Po objednání Vám pošleme emailem Smlouvu o úpisu a koupi Dluhopisu vč. Emisních podmínek.
Smlouvu stvrdíte zaplacením. Nemusíte nám nic posílat zpět.

Platba

Jednoduše díky QR kódu nebo platebním údajům uvedeným ve Smlouvě.
Platbu je nutné provést do 2 pracovních dnů.

Dluhopis

Po připsání platby vyhotovíme listinný cenný papír, který Vám zašleme poštou nebo předáme osobně.
 

Výnos

Od zaplacení Dluhopisu se již o nic nestaráte. Vaše vložené prostředky vydělávají za Vás a my Vás pravidelně informujeme o novinkách Rezidence Cézava.

Časté dotazy

Ideálně právě Vy. Pokud se rozhodnete zainvestovat do Dluhopisů a tím spolu s námi zajistit přívětivé bydlení pro seniory.

Emitentem je společnost Rezidence Cézava, která sama vydává Dluhopisy.

Jedná se o tzv. Diskontovaný Dluhopis, což je cenný papír zavazující Emitenta (to jsme my) vyplatit jeho majiteli (to můžete být Vy) peněžní obnos uvedený na přední straně cenného papíru, a to ve vyznačeném termínu. 
Od klasického Dluhopisu se Diskontovaný Dluhopis (Zero bond) liší dvěma skutečnostmi. Za prvé, investoři jej nakupují za nižší cenu, než je jeho jmenovitá hodnota, a za druhé, výnos jim není vyplácen průběžně, ale až při splatnosti Dluhopisu za celé období zpětně. Tehdy investor získá zpět částku rovnou jmenovité hodnotě.
Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos.

Emisní kurz Investičního Dluhopisu je k datu emise roven 78 % jmenovité hodnoty Investičního Dluhopisu.

Upisovací cena (Nákupní cena) jednoho Investičního Dluhopisu je do Data emise (1. 9. 2022) rovna Emisnímu kurzu Investičního Dluhopisu (tzn. že za 1 ks Investičního Dluhopisu zaplatíte 78.000 Kč, ale jeho jmenovitá hodnota vyznačená na Investičním Dluhopisu je 100.000 Kč). Poté, během emisní lhůty (tj. do 31. 8. 2023) pro upisování Investičních Dluhopisů se Nákupní cena jednoho každého Investičního Dluhopisu upsaného po Datu emise (1. 9. 2022) zvyšuje o odpovídající částku, tj. alikvótní výnos, který je dán násobkem alikvótního výnosu za den a počtem dnů od Data emise do Data nákupu Investičního Dluhopisu, Nákupní cena tak bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího celkového alikvótního výnosu.

Výnos je určen jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Investičního Dluhopisu a Nákupní cenou.

Investiční Dluhopisy jsou splatné 31. 8. 2026, před tímto datem není možné ze strany vlastníka Investičního Dluhopisu požádat o předčasné splacení.
Investiční Dluhopis však můžete prodat někomu jinému – vždy je potřeba o tom informovat Emitenta.

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů.

Unijní prospekt pro růst kromě emisních podmínek obsahuje taktéž výčet rizik spojených s nákupem Dluhopisů a s činností Emitenta a základní informace o Emitentovi a jeho podnikatelské činnosti.

Dluhopis je ze své podstaty cenným papírem a má listinou podobu. Po tom, co si investor Investiční Dluhopis koupí, Emitent mu obratem zašle fyzický tištěný Investiční Dluhopis doporučenou poštou na jeho adresu nebo v místě a způsobem, na kterém se dohodne Emitent s Upisovatelem. Při osobním předání bude vyhotoven předávací protokol.

Nikoliv, s koupí Investičního Dluhopisu žádné poplatky spojené nejsou.

V den splatnosti Investičního Dluhopisu získáte na účet celou jmenovitou hodnotu Investičního Dluhopisu.

ANO. Na naší adrese Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, ale je lepší se předem telefonicky objednat.

Máte o spoluinvestici zájem?

Ozvěte se nám, kontaktujeme Vás a provedeme celou investicí

Komunikovat s Vámi bude Jana Prokůpková

Vyplňte prosím jméno.
Vyplňte prosím příjmení.
Vyplňte prosím e-mailovou adresu.
Vyplňte prosím telefonní číslo.
Vyplňte prosím zprávu.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.

* položky jsou povinné